Söyleyin Nerde O Göz Nûru, Gönül Sevgisi Yâr
Kapat